Zajęcia

Opublikowano: wtorek, 27, październik 2015 Super User

Opolskie Studio Piosenki kształci młodych, uzdolnionych wokalnie ludzi, obdarzonych ciekawą osobowością.
Zajęcia mają na celu wszechstronny rozwój naszych Słuchaczy- muzykalności, wrażliwości, poczucia rytmu, słuchu oraz przygotowanie do występów estradowych.

■ ZAJĘCIA INDYWIDUALNE - tu spotykamy się ze sobą w piosence. Uczymy się nazywać
                               emocje; poznajemy środki, by wyrazić siebie.
                               Uczymy się podstawowych zasad „pracy z mikrofonem” oraz
                               przygotowujemy się do wejścia na estradę :-)

■ EMISJA ZBIOROWA - tu przede wszystkim integrujemy się z innymi, ale i z samym sobą.
                                 Poznajemy swoje ciało, uświadamiamy sobie jego działanie.
                                 Uczymy się prawidłowego oddechu.
                                 Uczymy się rozpoznawać swoje „mury”, aby z przyjemnością
                                 i lekkością je pokonywać.

Odsłony: 1116